Vaše cesta za zdravím

Každý z nás si nese s sebou na tento svět svůj záměr, kterým touží jako jednotlivec přispět k celku. Tento záměr může být jednoduše nebo hůře proveditelný, avšak žádný úkol, na kterém v životě pracujeme, není ani lepší ani horší, ani podřadný ani důležitější. Každý má tady své důležité místo a je důležitým ozubeným kolečkem v soukolí Života.

Občas se stává, že si s sebou při inkarnaci bereme pro případ výraznějšího “odbočení z cesty“ zároveň i pojistný mechanismus, který naše moudré vyšší já použije v podobě úrazu nebo těžké nemoci.

Každá nemoc je více či méně léčitelná (viz popis vyléčené karmické nemoci v odkazu „Účinky léčby“). Pokud však nezměníme špatné návyky a modely chování, nemoc se nám může za nějaký čas vrátit nebo objevit v jiné podobě. Upřímná snaha o pochopení „PROČ“ nás tato nemoc postihla v minulosti nebo právě teď, je základní podmínkou pro TRVALÉ uzdravení. (Uzdravením může být i hluboké pochopení na úrovni duše, nemusí jít vždy jen o fyzickou změnu stavu). Jedna z možností, která je nám – evropanům v posledních letech jako Boží dar poskytnuta, je uzdravení prostřednictvím pokladů, které nabízí amazonský prales s jeho šamany a léčiteli.

U Dona Roqueho můžete strávit libovolně dlouhou dobu. Pokud máte v úmyslu absolvovat cestu na vyléčení vážné nemoci je vhodné si koupit tzv. Open air ticket (letenku s předem nestanoveným datem návratu). Ve standardních případech stačí pobyt 10-14 dnů + cesta.

Účel cesty může být různý. Někdo chce uzdravit tělo, někdo duši, někdo obojí. U někoho může jít relativně o banalitu, u někoho o závažný problém nebo nemoc. Každému, kdo upřímně touží po plnohodnotném životě, fyzickém zdraví nebo „jen“ hledá Pravdu ve své duši, můžu s uskutečněním jeho snu pomoci. V případě zájmu Vám pomůžu připravit Vaši cestu za zdravím nebo Vás můžu dopravit přímo až k léčiteli. Mým honorářem je Vaše spokojenost a radost z vyléčení.